وخامت اوضاع گاز کشور مانند خشکی دریاچه ارومیه است

وخامت اوضاع گاز کشور مانند خشکی دریاچه ارومیه است

یک کارشناس حوزه انرژی اوضاع توسعه میادین گازی و توسل به واردات را به اندازه خشک شدن دریاچه ارومیه فاجعه‌بار خواند و گفت: کم‌کم به شرایطی می‌رسیم که امکان تامین مصرف داخل را نخواهیم داشت و این همان اوضاعی است که ما را به این نتیجه می‌رساند که حرفی از هاب شدن در حوزه انرژی به میان نیاوریم.