طرح روسی زنده‌به‌گور کردن گاز ایران

طرح روسی زنده‌به‌گور کردن گاز ایران

موازنه انرژی؛ این شاه‌بیت مذاکره الکساندر میلر نماینده ویژه رییس‌جمهور روسیه با محمد مخبر پس از قرارداد صادرات گاز روسیه به ایران است که با افتخار به رسانه‌ها اعلام می‌شود؛ قراردادی که بنابه گفته کارشناسان می‌تواند به معنای زنده‌به‌گور کردن گاز ایران تمام شود.