جهان در انتظار هیدروژن عربی

جهان در انتظار هیدروژن عربی

توسعه بخش هیدروژن نیز مانند سایر حوزه های انرژی مانند نفت و گاز به شدت به تحریم ها گره خورده و با توجه به هزینه بالا و تکنولوژی آن، بدون رفع این محدودیت‌ها امکان ورود پرقدرت از ایران سلب خواهد شد.
برای تولید و صادرات هیدروژن جدی هستیم

برای تولید و صادرات هیدروژن جدی هستیم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: برای تولید و صادرات هیدروژن جدی هستیم و به‌زودی نخستین پایلوت فناورانه تولید هیدروژن در کشور را ایجاد خواهیم کرد و ایران به جمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان هیدروژن وارد خواهد شد.