با نیروگاه‌های سیکل ترکیبی سالانه ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود

با نیروگاه‌های سیکل ترکیبی سالانه ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت مادر‌تخصصی برق حرارتی گفت: حدود 15 هزار مگاوات نیروگاه گازی با قابلیت تبدیل به واحدهای سیکل‌ترکیبی در کشور وجود دارد که با احداث واحد بخار آن‌ها سالانه بیش از 11.5 میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.