خجسته مهر آمار دقیق تولید نفت را اعلام کرد

خجسته مهر آمار دقیق تولید نفت را اعلام کرد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در آیین گشایش چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان از آماری پرده برداشت که تا پیش از این محرمانه تلقی می‌شد و وزیر نفت طی نامه ای از مدیران وزارت نفت خواسته بود که در ابن باره به دلیل تحریم و سو استفاده رقبا پرهیز کنند.