فشار بر بازار طلای سیاه با روند افزایشی قیمت نفت عربستان

فشار بر بازار طلای سیاه با روند افزایشی قیمت نفت عربستان

با افزایش قیمت نفت در ششمین هفته متوالی، فشار بر بازار طلای سیاه چند برابر شده است. از طرفی مواردی همچون تمدید برنامه کاهش عرضه از طرف مسکو و ریاض و همچنین کاهش رشد اقتصادی در چین به افزایش قیمت نفت عربستان در بازارهای اروپا و آسیا دامن زده است.