نفت شیل در نوامبر کاهش پیدا کرد

نفت شیل در نوامبر کاهش پیدا کرد

اداره اطلاعات انرژی امریکا در گزارش ماهانه بهره وری حفاری خود اعلام کرد که تولید نفت ایالات متحده از مناطق تولیدکننده شیل برای سومین ماه متوالی در ماه نوامبر کاهش می یابد و به پایین ترین حد خود از ماه می خواهد رسید.