افزایش ۸ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز کشور

افزایش ۸ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز کشور

سرپرست خط لوله جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی گفت: برای اینکه بتوانیم گاز پایداری را در زمستان تامین کنیم از ۲۰ مهر امسال، خط لوله دریایی را به بخش قدیم خشکی متصل شد و این خط لوله با ظرفیت ۲۸.۳ میلیون متر مکعب در روز در مدار قرار گرفت و ۸.۳ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز اضافه شد.