اتلاف پول، تنها دستاورد شرکت‌های پتروشیمی‌ ایران در «میلان پلاست»

اتلاف پول، تنها دستاورد شرکت‌های پتروشیمی‌ ایران در «میلان پلاست»

حضور ایران در نمایشگاه‌های بزرگ بین‌المللی البته مهم است اما باید دید دستاورد آن چه خواهد بود؛ از آنجا که ایران به دلیل تحریم‌ها، ارتباط چندانی با کشورهای امریکایی و اروپایی ندارد، حضور در میلان پلاست، چه دستاوردی می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی داشته باشد؟