چرا نیروگاه‌ های حرارتی باید در سواحل احداث شوند؟

چرا نیروگاه‌ های حرارتی باید در سواحل احداث شوند؟

حسین میرافضلی، کارشناس انرژی در یادداشتی نوشت: ایران طی ده سال آینده نیاز به حداقل ۵۰ هزار مگاوات برق جدید دارد چرا که با برقی شدن خودروها و جایگزینی برق به‌جای گاز جهت گرمایش و برنامه‌های توسعه‌ای مصرف برق افزایش چشمگیری خواهد یافت.