احداث‌ ۲۰۰ مگاوات نیروگاه زیست توده

احداث‌ ۲۰۰ مگاوات نیروگاه زیست توده

مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های زیست توده ساتبا گفت:‌ مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، امکان احداث ۲۰۰ مگاوات نیروگاه زیست توده با تعرفه خرید ارزی و ریالی فراهم می‌شود که این ظرفیت قرار است در تابلوی برق سبز بورس انرژی به فروش برسد.