منافع ملی قربانی سیاسی‌کاری حراست نفت

منافع ملی قربانی سیاسی‌کاری حراست نفت

حاشیه‌های مناقصه جنجالی حفاری میان چاهی ( infill dirilling)  ۱۵ حلقه چاه پارس جنوبی تمام شدنی نیست، مناقصه‌ی عجیبی که پرونده آن به نهادهای قضایی و نظارتی و حتی دفتر رئیس جمهور رسیده است.