آبرسانی پایدار در مرزهای کشور

آبرسانی پایدار در مرزهای کشور

اتابک جعفری گفت: امسال کارهای خوبی در همه مرزها انجام شد و تلاش ما این بود که همه مرزها آب پایدار، مطمئن و بهداشتی داشته باشند تا زائران بتوانند از همه این حداقل امکانات بهره‌مند شوند.