ارزیابان روانشناختی نیروهای جدیدالاستخدام ساماندهی می‌شوند

ارزیابان روانشناختی نیروهای جدیدالاستخدام ساماندهی می‌شوند

روزآمد کردن و یکپارچه‌سازی فرآیندهای ارزیابی، توسعه و آموزش با ابلاغ وزیر نفت بر عهده مرکز توسعه مدیریت گذاشته شد، از این رو انتخاب و ساماندهی ارزیابان و ابزارهای مصاحبه روانشناختی از سوی این مرکز انجام شده و برنامه‌ریزی و اجرای مصاحبه‌ها با مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت‌های اصلی خواهد بود.