رشد ۱۱ درصدی مشترکان خوش مصرف آب تهران

رشد ۱۱ درصدی مشترکان خوش مصرف آب تهران

معاون درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران از رشد ۱۱ درصدی طبقه خوش‌مصرف‌های آب تهران در مقایسه با چهار ماه نخست سال گذشته و کاهش ۲۵درصدی مشترکان بدمصرف آب تهران خبر داد.