امکان تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه

امکان تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ایران می‌تواند به قطب اصلی گاز منطقه تبدیل شود، گفت: در شرایط کنونی رشد صادرات نفتی، توسعه روابط با کشورهای همسایه و احیای دیپلماسی اقتصادی و انرژی نویدبخش مسیر روشن اقتصاد ایران است.
وزیر نفت به مسکو رسید

وزیر نفت به مسکو رسید

وزیر نفت با هدف توسعه مناسبات دوجانبه و شرکت در مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه وارد مسکو شد.