پیشرفت کشور در گرو تشکیل حلقه های علمی با نخبگان داخلی است

پیشرفت کشور در گرو تشکیل حلقه های علمی با نخبگان داخلی است

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر ضرورت تشکیل حلقه‌های علمی مرتبط با حوزه کاری با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان داخلی تأکید کرد و گفت: چنانچه این امر با رصد مرزهای دانش بیرونی محقق شود یقین داریم معجزه رخ می‌دهد و نویدبخش اتفاقی مبارک در کشور می‌شود.