عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی، بازار را آرام کرد

عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی، بازار را آرام کرد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افزایش خیره‌کننده تأمین مواد اولیه و خوراک مورد نیاز صنایع پایین‌دستی و تکمیلی در سال ۱۴۰۲، گفت: اجرای راهبرد عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی سبب افزایش تولید، ایجاد امنیت و آرامش در بازار شده است.
تنوع‌سازی در سبد محصولات پتروشیمی در صنعت کشاورزی

تنوع‌سازی در سبد محصولات پتروشیمی در صنعت کشاورزی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اهتمام این شرکت برای تأمین کود کشاورزان تأکید کرد و گفت: کارگروه مشترکی میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه زنجیره ارزش کود اوره و تنوع‌بخشی به سبد محصولات پتروشیمی مورد نیاز بخش کشاورزی ایجاد می‌شود.
ظرفیت پتروشیمی ایران به ۹۵ میلیون تن می‌رسد

ظرفیت پتروشیمی ایران به ۹۵ میلیون تن می‌رسد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی  با تأکید بر اینکه الگوی توسعه صنعت پتروشیمی در مکران منطبق بر سیاست پرهیز از خام‌فروشی است، گفت: با ایجاد اشتغال پایدار ۲۰ هزار نفری با تکمیل شهرک پتروشیمی مکران شاهد دگرگونی در این منطقه خواهیم بود.