مشعل های نیروگاه شهید منتظری همچنان پلمب است/ لزوم تامین هرچه سریع تر حقابه گاوخونی

مشعل های نیروگاه شهید منتظری همچنان پلمب است/ لزوم تامین هرچه سریع تر حقابه گاوخونی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن تاکید بر لزوم تامین گاز نیروگاه شهید منتظری در راستای جلوگیری از سوزاندن مازوت در 6 ماهه دوم سال جاری، از بحران فرونشست زمین و انتشار ریزگردهای سمی در این استان به دلیل عدم تامین حقابه گاوخونی و زاینده رود خبر داد.