صادرات گاز به عراق قطع نشده است!

صادرات گاز به عراق قطع نشده است!

محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، میزان گاز صادراتی به عراق، به دلیل اختلال عملکرد راندمان تجهیزات در بخش‌های تولید و انتقال کاهش یافته اما قطع نشده است.