پتروشیمی‌ها همیشه ناله می‌کنند که قیمت خوراک ما بالا است/ دولت برای افزایش قیمت خوراک کار درستی را انجام داد

پتروشیمی‌ها همیشه ناله می‌کنند که قیمت خوراک ما بالا است/ دولت برای افزایش قیمت خوراک کار درستی را انجام داد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:دولت برای افزایش قیمت سوخت و خوراک کار درستی را انجام داده است، پتروشیمی ها همیشه ناله می کنند که قیمت خوراک ما بالا است، این کار درستی نیست.