روند نزولی درآمدزایی یوتیلیتی‌ها ادامه دارد

روند نزولی درآمدزایی یوتیلیتی‌ها ادامه دارد

نگاهی به گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های یوتیلیتی در آذر امسال حاکی از آن است که مجموع درآمد ماهانه سه شرکت یوتیلیتی در آذر امسال نسبت به آبان‌ماه 3.5 درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1.6 درصد افزایش داشته است.
مبین انرژی پردرآمدترین یوتیلیتی بورس / رشد ۱۰ درصدی فجر انرژی در درآمد

مبین انرژی پردرآمدترین یوتیلیتی بورس / رشد ۱۰ درصدی فجر انرژی در درآمد

بررسی گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌های یوتیلیتی بورس، حاکی از آن است که درآمد مجموع سه شرکت یوتیلیتی در مردادماه با رشد حدود هفت درصدی از پنج هزار و 739 میلیارد تومان در تیرماه به 6 هزار و 127 میلیارد تومان رسیده است.