وزارت خارجه درباره میدان گازی «آرش» به دنبال  مذاکرات مسالمت آمیز است / اول باید مسئله «مرز» در میدان آرش حل شود

وزارت خارجه درباره میدان گازی «آرش» به دنبال مذاکرات مسالمت آمیز است / اول باید مسئله «مرز» در میدان آرش حل شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ابتدا باید بحث سیاسی «مرز» درباره این میدان گازی توسط دستگاه دیپلماسی از طریق مذاکرات مشخص شود، سپس در خصوص آب‌های سرزمینی، دنبال توسعه آن باشیم.