بابک زنجانی آزاد شد؟

بابک زنجانی آزاد شد؟

رسول کوهپایه زاده: به مردم و رسانه‌ها توصیه می‌کنم حقایق و وقایع این پرونده را از مجاری قانونی یعنی سخنگوی قوه قضائیه یا وکیل زنجانی پیگیری کنند چراکه شایعات اساس و پایه ندارد.
بابک زنجانی در زندان است

بابک زنجانی در زندان است

سخنگوی قوه قضاییه: پرونده بابک زنجانی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود. زنجانی در زندان به سر می‌برد.
طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت دولت روحانی کلید خورد

طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت دولت روحانی کلید خورد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از تصویب این طرح تحقیق و تفحص، گزارش کمسیون در این زمینه برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیه مجلس شد که در صورت موافقت نمایندگان در جلسه علنی با گزارش هیئت تحقیق و تفحص، گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود.