دلیلی ندارد نفت خود را با تخفیف به چین یا سایر کشورها بفروشیم/ روسیه به عنوان ابرقدرت در زمان تحریم بیشتر از ما تخفیف می‌دهد

دلیلی ندارد نفت خود را با تخفیف به چین یا سایر کشورها بفروشیم/ روسیه به عنوان ابرقدرت در زمان تحریم بیشتر از ما تخفیف می‌دهد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: چینی ها هم به نفت ما بیشتر از قبل نیاز دارند. آنها مشکلاتی دارند و هم پالایشگاه های آنها و هم پروژه های دیگر چین به نفت ما نیازمند است، پس دلیلی برای تخفیفات زیاد وجود ندارد.