قیمت خرید برق در بورس مشخص شد؟

قیمت خرید برق در بورس مشخص شد؟

معاون بازار برق ایران گفت: به زودی قیمت خرید برق در بازار برق مشخص می‌شود و نیروگاه‌ها مختارند برق خود را یا در این بازار و یا در بورس عرضه کنند.
میزان فروش برق به مصرف کنندگان بالای یک مگاوات به ۵۰ میلیارد کیلووات ساعت می‌رسد

میزان فروش برق به مصرف کنندگان بالای یک مگاوات به ۵۰ میلیارد کیلووات ساعت می‌رسد

معاون بازار برق ایران با اشاره به اینکه امکان حضور مشترکان قراردادی بالای یک مگاوات در بورس انرژی فراهم شده است، گفت: تا پایان سال جاری میزان فروش برق به مصرف کنندگان بالای یک مگاوات به ۵۰ میلیارد کیلووات ساعت می‌رسد.
فروش برق به شرکت توانیر بزرگترین دردسر صنعت نیروگاهی

فروش برق به شرکت توانیر بزرگترین دردسر صنعت نیروگاهی

مدیرعامل نیروگاه دماوند از فروش برق به شرکت توانیر و در مقابل آن طلب بخش خصوصی از وزارت نیرو به عنوان بزرگترین مشکل نیروگاه داران یاد کرد و راه حل آن را در تغییر دیدگاه وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی معطوف دانست.