بهره‌برداری از فاز ۱۶ پارس جنوبی، تولید گاز را ۸ متر مکعب افزایش داد

بهره‌برداری از فاز ۱۶ پارس جنوبی، تولید گاز را ۸ متر مکعب افزایش داد

سرپرست خط لوله جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی با اشاره به افزایش بیش از ۸ میلیون مترمکعبی تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی گفت: با بهره‌برداری از خط لوله جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی امکان تولید پایدار گاز از این فاز به میزان ۲۸.۳ میلیون مترمکعب در روز فراهم شده است.
افزایش ۸ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز کشور

افزایش ۸ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز کشور

سرپرست خط لوله جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی گفت: برای اینکه بتوانیم گاز پایداری را در زمستان تامین کنیم از ۲۰ مهر امسال، خط لوله دریایی را به بخش قدیم خشکی متصل شد و این خط لوله با ظرفیت ۲۸.۳ میلیون متر مکعب در روز در مدار قرار گرفت و ۸.۳ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز اضافه شد.