کدام استان‌ها محور تمرکز پروژه‌های اضطراری رفع تنش آبی شدند؟

کدام استان‌ها محور تمرکز پروژه‌های اضطراری رفع تنش آبی شدند؟

سخنگوی صنعت آب گفت: ۴استان خراسان رضوی، تهران، گلستان و سیستان‌وبلوچستان، محور تمرکز پروژه‌های اضطراری رفع تنش‌های آبی در کشور هستند، اگرچه در بقیه استان‌ها هم پروژه‌ها در جریان است اما وضعیت آبی این ۴استان از بقیه استان‌ها دچار محدودیت بیشتری است‌.
نقشه راه آب پاسخی به ناترازی‌های موجود در کشور

نقشه راه آب پاسخی به ناترازی‌های موجود در کشور

سخنگوی صنعت آب گفت: نقشه راه آب کشور پاسخی به ناترازی‌های موجود است؛ این نقشه در راستای کاهش اضافه بارگذاری‌های آبی و هدایت این منبع ارزشمند محیط زیستی به سوی اشتغالزایی و تولید سرمایه برای شهروندان ایرانی است.