افتتاح سه طرح در پالایشگاه تهران با رویکرد سلامت محیط زیست

افتتاح سه طرح در پالایشگاه تهران با رویکرد سلامت محیط زیست

فاز نخست طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم فیلتراسیون طرح تصفیه پساب شهری، پروژه افزایش ظرفیت واحد بازیافت و ایستگاه گاز جدید پالایشگاه نفت تهران با هدف حذف سوخت مایع در فرآیندهای پالایشی برای پایداری تولید، حفظ محیط زیست، افزایش پایداری تولید گاز در فصول سرد سال به بهره برداری رسید.