پتروفن، فرصتی مناسب برای تعامل و ارتباط بی‌واسطه با تامین کنندگان داخلی

پتروفن، فرصتی مناسب برای تعامل و ارتباط بی‌واسطه با تامین کنندگان داخلی

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس با اشاره به نتایج موفقیت‌آمیز اولین رویداد پتروفن گفت: این رویداد با حمایت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فرصتی مناسب برای تعامل و ارتباط بی‌واسطه با تامین کنندگان داخلی است.