سند اصلی تحول ایران از نفت می‌گذرد

سند اصلی تحول ایران از نفت می‌گذرد

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: سند اصلی تحول ایران از نفت می‌گذرد و امروز توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنعت محرز شده است.
نفت نباید معطل بودجه شود

نفت نباید معطل بودجه شود

رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: نفت را نباید معطل بودجه کرد. جایگاه نفت روشن است و باید به نفت استقلال دهیم.