تلاش عربستان برای جذب ۳۳۰ مسافر تا ۲۰۳۰

تلاش عربستان برای جذب ۳۳۰ مسافر تا ۲۰۳۰

به گزارش انرژی پرس، عبدالعزیز الدعیلج، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی، تاکید کرد راهبرد سازمان هواپیمایی عربستان سعودی تحقق یک دستاورد بزرگ در زمینه حمل و نقل هوایی و تلاش برای جذب حدود ۳۳۰ میلیون مسافر در سال تا سال ۲۰۳۰ است. به گزارش «الجزیره» الدعلیج تاکید کرد عربستان قصد دارد ایفای نقش خود