بازدهی سرمایه‌گذاری ال‌ان‌جی اولویت گروه اقتصادی صندوق‌ها است

بازدهی سرمایه‌گذاری ال‌ان‌جی اولویت گروه اقتصادی صندوق‌ها است

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: در پیشرفت فیزیکی طرح مایع‌سازی گاز ایران، نرخ بازدهی سرمایه برای سرمایه‌گذار اولویت دارد، از این‌ رو تعیین قیمت خوراک با IRR مناسب اقتصادی، طرح را توجیه‌پذیر می‌کند.
قدردانی صندوق‌های بازنشستگی از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

قدردانی صندوق‌های بازنشستگی از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: دانش و فناوری بخشی از دارایی‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها محسوب می‌شود، از این‌ رو پیشرفت در این حوزه مطابق با اصل حفظ و ازدیاد منابع و دارایی‌ها، مسئله‌ای مهم و اقتصادی است.