رهاسازی دوباره آب هیرمند به سمت ایران

رهاسازی دوباره آب هیرمند به سمت ایران

سخنگوی صنعت آب گفت: در سامانه بارشی اخیر از سمت افغانستان دوبار رهاسازی آب به سمت ایران صورت گرفت که در مجموع ۴۰ میلیون مترمکعب از حق‌آبه هیرمند را دریافت کردیم.