بلایی که بر سر متانول آوردیم، بر سر «PDH/PP» نیاوریم

بلایی که بر سر متانول آوردیم، بر سر «PDH/PP» نیاوریم

سیاوش میرحاجی گفت: نگران افزایش ۱۵ واحد «PDH/PP» در کشور نیستم بلکه نگران گریدهای این واحدها هستم. اگر گریدهای محدودی در این بخش داشته‌ باشیم، شاهد تکرار نرخ‌شکنی و اتفاقاتی که برای متانول‌سازان ایرانی در چین رخ داد، خواهیم بود.