بهره‌برداری از طرح پتروشیمی صدف خلیج فارس، منافع ملی را افزایش می‌دهد

بهره‌برداری از طرح پتروشیمی صدف خلیج فارس، منافع ملی را افزایش می‌دهد

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به حمایت‌های چند سال اخیر صندوق توسعه ملی از تکمیل طرح پتروشیمی صدف خلیج فارس گفت: برای حمایت از این طرح و تسریع روند تکمیل آن، در صدد تمدید دوره ساخت و مشارکت در این طرح تا خردادماه ۱۴۰۳ هستیم.