صادرات برق ایران به اروپا

صادرات برق ایران به اروپا

با ارتباطی که بین ایران و ترکیه ایجاد شده امکان تبادل برق با اروپا از لحاظ فنی فراهم شده است، اما این کار نیاز به مذاکره‌های قراردادی و حقوقی دارد که در دست پیگیری است.
برق تجدیدپذیرها به کشورهای دیگر هم می‌رسد

برق تجدیدپذیرها به کشورهای دیگر هم می‌رسد

اخیرا دولت مصوبه‌ای مبنی بر امکان صادرات برق توسط تجدیدپذیرها اعلام کرد که این موضوع با استقبال بخش خصوصی مواجه شده است و می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک برق تجدیدپذیرها به کشورهای دیگر هم برسد.