افزایش خط تولید برق خورشیدی توسط شهرداری تهران

افزایش خط تولید برق خورشیدی توسط شهرداری تهران

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از تصمیم برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس خبر داد که با اجرای این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲ یک مگاوات دیگر نیز به تولید برق از انرژی خورشیدی اضافه خواهد شد.
سرانجام لایحه شهرداری درخصوص ساخت و سازدرباغات

سرانجام لایحه شهرداری درخصوص ساخت و سازدرباغات

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت لایحه پیشنهادی شورای شهر ششم را کمک به حفظ باغات نمی دانم و به همین دلیل هم هنوز در حال بررسی در کمیسیون است و در حال بررسی نظرات کارشناسان این حوزه هستیم.