روزانه ۷۴۰ میلیون لیتر نفت‌خام و فرآورده جابه‌جا می‌شود

روزانه ۷۴۰ میلیون لیتر نفت‌خام و فرآورده جابه‌جا می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه در گذشته ۲۵۰ میلیون لیتر در روز نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی جابه‌جا می‌شد، گفت: اکنون روزانه ۷۴۰ میلیون لیتر نفت‌خام و فرآورده جابه‌جا می‌شود