حال و روز سخت شرکت نفت وگاز پارس

حال و روز سخت شرکت نفت وگاز پارس

در روزهای سخت سال و کمبود گاز برای صنایع، پی گیری حال مهم ترین شرکت تولید گاز کشور یک پی گیری "ملی" با دامنه سرنوشت بالا بر زندگی صنعتی و رفاهی کل کشور است.