آرامکو مالک بزرگترین شرکت سوخت شیلی شد

آرامکو مالک بزرگترین شرکت سوخت شیلی شد

شرکت آرامکوی عربستان سعودی صد در صد سهام شرکت توزیع «اسماکس» شیلی در منطقه امریکای جنوبی را که در عرصه خرده فروشی انواع سوخت و روانسازها فعالیت می کند، خریداری کرد.