جلیل سبحانی، پدر کاتالیست ایران از پرونده طبری و پتروشیمی تبرئه شد+سند

جلیل سبحانی، پدر کاتالیست ایران از پرونده طبری و پتروشیمی تبرئه شد+سند

روزگاری جلیل سبحانی، یکی از چهره های اصلی، تاثیرگذار و جنجالی صنعت نفت ایران بود اما هم‌اکنون از او به‌عنوان پدر کاتالیست ایران یاد می‌کنند و مشغول صادرات کاتالیست‌های ایرانی و رقابت با شرکت‌های بزرگ امریکایی و غربی است.