شایعات افزایش قیمت بنزین؛ دروغ یا واقعیت؟

شایعات افزایش قیمت بنزین؛ دروغ یا واقعیت؟

درحالی که مقام‌های رسمی دولت بارها صراحتا تاکید کرده‌اند که دولت تا پایان سال هیچ برنامه‌ای برای تغییر در قیمت بنزین ندارد، بازار شایعات در این حوزه تمامی ندارد و گاه و بیگاه، اظهارات غیر مسئولانه برخی افراد، بر شعله شایعات بنزینی می‌افزاید.