سوآپ گاز ایران از ترکمنستان متوقف شد

سوآپ گاز ایران از ترکمنستان متوقف شد

خبرهای دریافتی حاکی است، سوآپ و واردات گاز ایران از ترکمنستان متوقف شده، اما مشخص نیست این توقف مقطعی و به دلایل فنی رخ داده یا دلیل دیگری برای توقف ارسال گاز به ایران وجود دارد.