چرا دولت زمان انتخابات را برای کاهش سهیمه بنزین انتخاب کرد؟/ عایدی ۱۰۰ میلیارد دلاری از بهینه سازی سوخت

چرا دولت زمان انتخابات را برای کاهش سهیمه بنزین انتخاب کرد؟/ عایدی ۱۰۰ میلیارد دلاری از بهینه سازی سوخت

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر چه مجلس این اختیار را به دولت داده بود که قیمت و میزان سهمیه بنزین را خودش تعیین کند، اما سوال اینجا است که چرا زمان انتخابات مجلس چنین تصمیمی گرفته است.