هدف دولت از تغییر نرخ تسعیر، سدکردن مسیرهای دلالی است

هدف دولت از تغییر نرخ تسعیر، سدکردن مسیرهای دلالی است

به گفته سید احسان خاندوزی، هدف اصلی دولت تغییر نرخ تسعیر ارز این است قیمت‌های غلطی که ایجادکننده رانت برای عده‌ای از خریداران این محصولات بود و این محصولات را دست دوم و سوم صادرات می کردند از بین برود و تولیدکننده خودش بتواند صادرات را انجام دهد.