پایداری تولید در دمای ۷۰ درجه نیروگاه رامین

پایداری تولید در دمای ۷۰ درجه نیروگاه رامین

طی روزهای اخیر استان خوزستان به عنوان یکی از گرم‌ترین مناطق جهان، دمای بالای ۵۵ درجه سانتیگرادی را تجربه کرد و این در شرایطی است که دمای حدود 70 درجه سانتیگراد بر فضای نیروگاه حاکم است.
شبکه سراسری برق تحت فشار است

شبکه سراسری برق تحت فشار است

سخنگوی صنعت برق گفت: هر چند که تجهیزات در آمادگی کامل هستند اما فشار زیادی روی آن‌ها قرار دارد به همین دلیل نیازمد همکاری مردم برای گذر از این شرایط هستیم.