اوکراین با پهپاد به پالایشگاه های نفت روسیه حمله کرد

اوکراین با پهپاد به پالایشگاه های نفت روسیه حمله کرد

یک منبع اوکراینی روز جمعه به رویترز گفت که سرویس امنیتی SBU اوکراین عملیاتی را در جنوب روسیه انجام داده و با هواپیماهای بدون سرنشین به دو پالایشگاه نفت روسیه حمله کرده است که باعث آتش سوزی گسترده در یکی از تاسیسات شده است.