جنگل کاری نفت بهران در زاگرس

جنگل کاری نفت بهران در زاگرس

بیش از ۱۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس در استان کهگیلویه و بویر احمد که در آتش‌سوزی‌های سال گذشته از بین رفته بودند با حمایت شرکت نفت بهران نهالکاری شدند.