ناترازی گاز همچنان صنایع را تهدید می‌کند

ناترازی گاز همچنان صنایع را تهدید می‌کند

عضو هیات نمایندگان کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: اکنون میانگین دمای مصرف در ایران روی ۲۵ تا ۲۴ درجه است در صورتی که اتحادیه اروپا به واسطه محدودیت‌هایی که بابت جلوگیری از آلایندگی و انتشار کربن اعمال شده میزان درجه را به ۱۸ درجه رسانده‌اند و همین باعث شد صرفه‌جویی ۳۵ درصدی در مصرف انرژی داشته باشند.